Eğitmen :

Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Soylu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fakültesi

Tarih :

19 Kasım 2023, Pazar

Saat :

09.00-12.00

Konu Özeti :

Nöroatletik eğitim şu şekilde çalışır:gerçekleştirdiğimiz her hareket için beyin,üç hareketi kontrol eden sistem olangözler (görsel sistem), dengeden(vestibüler sistem) ve uzayda kendini algılamadan (propriyoseptif sistem) gelen duyusal bilgilere ihtiyaç duyar.Nöroatletik antrenman, küçük çocuklardan yaşlılara, sağlıklı popülasyondan kronik hastalara kadar herkes için muazzam bir potansiyel sunar. Ağrı, yorgunluk, eklem blokajları ve hareket kısıtlılığı, yorgun gözler ve sınırlı görme gibi görme sorunları, sporda performans defisitleri, ayrıca baş dönmesi, disleksi ve kaygı üzerinde olumlu etkileri olabilir.süreçleri düzene koymaya yardımcı olur. Nöroatletik antrenman, vücudun orijinal uyaranları işleme yeteneğini geri kazanmasına yardımcı olabilir ve böylece yaşam kalitemizi, spor ve günlük hayatımızın neredeyse tüm alanlarındaki performansımızı iyileştirir.

Konu içerikleri,
- Nöroatletik antrenman temel kavramlar
- Visuel, propriyoseptif ve vestibüler sistem testleri
- Vizuel Kranial Sinir Nöromekanikleri
- Visuel reset drilleri
- Frontal lob aktivasyon egzersizleri
- Serebellum aktivasyon egzersizleri
- Sakkulus aktivasyon egzersizleri
- Utrikulus aktivasyon egzersizleri
- Orta beyin/3. Kranial Sinir aktivasyon egzersizleri
- Brock string eğitimi
- Pinhole gözlükleri ve Colored lenses ile eğitim
- Renkler ve beyin

Eğitmen :

Fizyoterapist Zafer Aksungur
Fizyoform Markasının kurucusu, Fizyoterapist, Manuel Therapy Instructor

Tarih :

19 Kasım 2023, Pazar

Saat :

09.00-12.00

Konu Özeti :

Ekstremite Yaralanmalarında Omurga Klinik Değerlendirme ve Tedavisinin Önemi

Sporcularda ekstremite yaralanmalarında omurganın klinik olarak değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi, yaralanmanın iyileşme sürecini hızlandırır ve sporcunun spora döndüğü zaman tekrar aynı yaralanma yaşama riskini de azaltacaktır.
Sonuçta vücutta denge önemlidir ve ekstremite yaralanmalarında proprioception kaybı ile beraber omurga da dolaylı yoldan etkilenmekte ve yaralanmanın etkisinin artmasına sebep olmaktadır.
İşte bu yüzden ekstremite yaralanmalarında omurga değerlendirme ve tedavisinin önemi büyüktür.

Eğitmen :

Dr. Öğr. Üyesi Osman Coşkun
İstanbul Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Ana Bilim Dalı

Tarih :

19 Kasım 2023, Pazar

Saat :

13.30-16.30

Konu Özeti :

DNS Sistemi Nedir?

 • DNS Gelişimsel Kinezyolojinin prensiplerini açiklar.
 • Hareket paternlerimiz ilk 12 ay olgunlaşır ve biz onları hayat boyu kullanırız.
 • DNS sistemi nörolojik ve kas-iskelet sistemi rehabilitasyonunda oldugu gibi performans gelişiminde de kullanılır.
 • DNS sistemi temelleri Prof. Vojta, Karel Lewit ve Janda’ya dayanır.

DNS Çalıştayında nelerden bahsedeceğiz?

 • Gelişimsel açıdan ideal postural stabilizasyon
 • İntraabdominal basıncın regülasyonu
 • Entegre spinal stabilizasyon sistemi (ISSS)
 • Eklem santralizasyonu ve önemi
 • Nefes paterni lle lokomotor sistemin fonksiyonel patolojileri arasındaki ilişki
 • DNS prensiplerinin ve egzersizlerinin performans ortamlarında kullanılması
 • DNS sistemi bir egzersiz akışı olabilir mi?

Eğitmen :

Dr. Fzt. Görkem Dizdar

Tarih :

19 Kasım 2023, Pazar

Saat :

13.30-16.30

Konu Özeti :

Miyofasyal ağrı yaygın bir fenomen olmasına rağmen ülkemizde miyofasyal ağrı sendromu ve tetik nokta insidans ve prevalansı hakkında yapılmış epidemiyolojik çalışmalar yetersizdir.

Literatürde bu konudaki insidans ve prevalans çalışmalarında oldukça değişken sonuçlar mevcutur. Genel olarak musküloskeletal sistem şikayeti ile hekime başvuran hastaların yaklaşık %30-50’sinde MAS bulunduğu bildirilmiştir. Aynı zamanda kronik ağrı merkezlerine kabul edilen hastaların da %85’inin primer tanısının bu Miyofasyal ağrı sendromu ve tetik nokta olduğu belirtilmiştir.

Bu hali ile Miyofasyal Ağrı Sendromu ve Tetik Nokta klinikte fizyoterapinin en sıklıkla karşılaştığı sorunların başında gelmekte ancak maalesef başka bir takım tanılar ile karıştırılabilmektedir.

Kursun amacı katılımcılara Miyofasyal Ağrı Sendromu ve Tetik Nokta hakkında farkındalık sağlamak ve terapi uygulamaları hakkında bilgi aktarmaktır.

İçerik:

 1. MiyoFasyal Tetik Nokta Tedavisi Tarihçesi
 2. MiyoFasyal Tetik Nokta Özellikleri
 3. MiyoFasyal Tetik Nokta Sınıflandırması
 4. MiyoFasyal Tetik Nokta Oluşum Teorileri
 5. Postürel Sendromlarda MyoFasyal Tetik Nokta ve Janda Prensipleri
 6. MiyoFasyal Tetik Nokta Tedavi Yöntemleri ve Uygulamalar
 7. MiyoFasyal Tetik Nokta Tedavisinde Baş-Boyun Bölgesi Uygulamaları